veidekke
Nordr
Bostäder

Hos oss är du trygg

Att köpa en bostad är för många livets största affär. Hos oss kan du känna dig trygg under hela resan. Som konsument har du ett antal garantier och försäkringar som syftar till att skydda dig som köpare.

Förskottsgaranti

En försäkring som gör att du får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan inte blir av.

Rätt att frånträda 

Du har rätt att häva dit köp om föreningen inte upplåtit bostaden med bostadsrätt senast vid tillträde, eller om de insatser och avgifter som ska betalas för bostadsrätten är väsentligt högre än vad som angetts i kostnadskalkyl och förhandsavtal.

Fullgörandeförbindelse

Vårt moderbolag, Nordr AS, går i god för att vi fullgör (slutför) våra byggprojekt.

Fem års garanti

Som medlem i en nybildad bostadsrättsförening omfattas du av fem års entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning.

Garantier för osålda bostadsrätter

Nordr täcker månadsavgifterna för eventuellt osålda bostadsrätter och köper in dem senast sex månader efter färdigställande.

Extra trygghetspaket 

Om det otänkbara skulle hända, till exempel att du eller närstående blir allvarligt sjuk, har Nordr tecknat avtal med Aon om ett extra trygghetspaket. I trygghetspaketet ingår det ett prisfallsskydd, avbokningsskydd, bokostnadsskydd, ett tillträdesskydd och en räntegaranti. 

Trygghetspaketet och räntegaranti

När du köper en nyproducerad bostad av Nordr ingår ett extra trygghetspaket för dig som bostadsköpare. Det innefattar ett prisfallsskydd, avbokningsskydd, bokostnadsskydd och tillträdesskydd.

Dessutom förstärktes trygghetspaketet under hösten 2022 med en räntegaranti som skyddar köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter. 

Trygg BRF för en tryggare bostadsaffär

Ett bostadsköp är en av de största affärerna du gör i livet. Därför vill vi att du ska kunna göra ditt köp i lugn och ro, under trygga former. Som stöd för dig har vi, tillsammans med ett flertal andra stora bostadsaktörer, tagit fram kvalitetsmärkningen Trygg BRF.

Målet med Trygg BRF är att främja en sundare och mer transparent bostadsmarknad. Märkningen innebär att du som bostadsköpare ska ha möjlighet att jämföra ekonomiska åtaganden och förutsättningar mellan olika bostadsrättsföreningar – och veta att du gör ett riktigt tryggt köp utan överraskningar.Att köpa en nyproducerad bostadsrätt är att visa tillit

Vi får förtroendet att bygga ditt nya hem och att göra det på en hållbar grund. Lika rimligt som är det är för dig att anta att bottenplattan som huset vilar på är stadig, lika rimligt är det att kräva ett stabilt utgångsläge för din nya bostadsrättsförening. Därför finns kvalitetsmärkningen Trygg BRF. Med den kan du räkna med att föreningens ekonomi är ordentligt dokumenterad från start.


Genom att ge insyn i bostadsrättsföreningars ekonomi med olika nyckeltal så gynnar Trygg BRF dig som bostadsköpare, men också seriösa bostadsproducenter, kreditgivare och samhället i stort. Kvalitetsmärkningen utgår från tre områden:

  • Ekonomi
    Här utgår vi från de riktlinjer och nyckeltal som måste redovisas och underlättar för dig när du vill jämföra ekonomin i olika föreningar. Du får också en insyn i föreningens framtida ekonomi.
  • Långsiktighet
    I den här delen lägger vi vikt på hur riktlinjer för hur underhållningsplaner och styrelsefrågor ska hanteras.
  • Trygghet
    Under rubriken trygghet samlar vi riktlinjer som rör avtal, återköp, garantier och liknande frågor. Detta är viktigt både för dig som skall bo i föreningen och föreningens ekonomi i stort.