nordr
Nordr
Bostäder

Vi pratar inte om trygghet
- vi garanterar

Under många år med låg ränta, låg inflation, god konjunktur och ökande bostadspriser har det varit relativt riskfritt att investera i en ny bostad. Sedan 2021 har såväl inflationen som räntan gått upp betydligt, vilket har ökat osäkerheten.

Det är därför viktigare än någonsin att få en överblick över de samlade boendekostnaderna för att kunna skapa en hållbar kalkyl för bostadsköpet. Därför har vi tagit fram nio garantier som skyddar och mildrar vid oförutsedda händelser.

Kort sagt, köpvillkor du kan räkna med.

vimeo_video_preview

Garantier om du skulle drabbas av sjukdom


Garanterat avbokningsskydd

Du har ett garanterat avbokningsskydd under tiden från det att du skrivit på bindande avtal för din nya bostad fram till tillträdesdagen. Detta gäller om du som bostadsköpare eller något av dina hemmaboende barn av en legitimerad läkare diagnostiseras med kritisk sjukdom, avlider eller blir heltidssjukskriven under en sammanhängande tid om mer än 30 dagar, och du eller dödsboet på grund av detta väljer att inte genomföra köpet. I sådant fall ersätter försäkringen upp till 300 000 kronor av de kostnader som du är skyldig att betala på grund av att du frånträder.

Garanterat prisfallsskydd under sex månader
Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya bostad, drabbas av kritisk sjukdom vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende inom sex månader efter inflyttning, ersätts du för en eventuell realisationsförlust med upp till 300 000 kr.

Garantier om du inte får din nuvarande bostad såld


Garanterat tillträdesskydd
Nordr erbjuder kunder som har svårt att tillträda möjlighet att skjuta på sitt tillträde i upp till tre månader under förutsättning att de kan uppvisa dokumentation som styrker att de senast tre månader innan tillträdesdagen lagt ut befintligt boende till försäljning, samt haft kontakt med sin bank för att lösa finansieringen av den nya bostaden.

Garanterat bokostnadsskydd
Om du inte lyckats få ditt gamla boende sålt när du ska tillträda din nya bostad, eller om du blir långvarigt sjukskriven, ersätter bokostnadsskyddet upp till 70 procent av  räntekostnaderna för dina lån i bank eller bolåneinstitut i upp till tolv månader. Bokostnadsskyddet ersätter under samma tid även månadsavgiften till bostadsrättsföreningen.


Garantier mot faktorer som riskerar öka din månadsavgift

Garanterat skydd för osålda bostadsrätter
Nordr täcker månadsavgifterna för eventuellt osålda bostadsrätter och köper in dem senast sex månader efter färdigställande.

Garanterat räntetak på bostadsrättsföreningens lån
Nord utfärdar en räntegaranti på 3,25 % för bostadsrättsföreningens lån som gäller i tre år från tillträde (om räntan blir högre betalar Nordr mellanskillnaden). Garantin skyddar köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter.

Dessa bostadsrättsföreningar omfattas av räntegarantin.

Garantier om Nordr inte levererar enligt avtal

Garanterad återbetalning av förskott
Du är garanterad att få tillbaka inbetalda förskott, insatser och upplåtelseavgifter om projektet mot förmodan inte blir av.

Garanterat slutförande
Vårt moderbolag, Nordr AS, garanterar att Nordr slutför sina byggprojekt.

Garanterad reklamation av byggfel
Som medlem i en nybildad bostadsrättsförening omfattas du av fem års entreprenadgaranti, räknat från godkänd slutbesiktning. Vid köp av nyproduktion får du alltså fem års garanti på byggföretagets arbete, ett skydd som inte existerar på andrahandsmarknaden.
Trygg BRF för en tryggare bostadsaffär

Ett bostadsköp är en av de största affärerna du gör i livet. Därför vill vi att du ska kunna göra ditt köp i lugn och ro, under trygga former. Som stöd för dig har vi, tillsammans med ett flertal andra stora bostadsaktörer, tagit fram kvalitetsmärkningen Trygg BRF.

Målet med Trygg BRF är att främja en sundare och mer transparent bostadsmarknad. Märkningen innebär att du som bostadsköpare ska ha möjlighet att jämföra ekonomiska åtaganden och förutsättningar mellan olika bostadsrättsföreningar – och veta att du gör ett riktigt tryggt köp utan överraskningar.