nordr

Undantaget för amorteringar upphör 1 september

2021-09-01
Under coronapandemin har det funnits en möjlighet att slippa amortera på sina bostadslån. Nu upphör det undantaget och många bostadsägare planerar att genomföra en ny värdering av sin bostad under hösten för att se om de kan sänka sina amorteringar, eller slippa helt.

---

Enkät om amorteringskraven

Vi var nyfikna på hur bostadsägare har använt undantaget för amorteringskravet, och hur de tänker framåt. För att få svar på det frågade vi 1 000 hushåll i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö om deras tankar i en enkät.

Enkäten visade att hela 60 procent av de tillfrågade har utnyttjat det tillfälliga undantaget från att behöva amortera. Nu när undantaget löper ut är det många som påverkas. 44 procent av de tillfrågade omfattas av amorteringskravet, och av dem säger drygt två tredjedelar att det kommer påverka deras privatekonomi att behöva börja amortera på samma nivå som tidigare.

Ny värdering 

För att komma ifrån amorteringskravet är det många som planerar att genomföra en ny värdering av sin bostad under hösten. Om bostaden har stigit i värde sedan förra värderingen kan amorteringskravet upphöra. Många hoppas helt enkelt på att storstädernas värdeökningar ska ha gett bostaden ett högre värde – hälften av hushållen säger att de planerar att göra en ny värdering.

Undantaget har gjort att folk har fortsatt köpa bostäder även i osäkra tider, så vad återinförandet av amorteringskravet har för effekt återstår att se. Av de tillfrågade svarar 38 procent att det nya läget gör dem mindre benägna att köpa en ny bostad eller mer benägna att söka efter en billigare bostad.

Leif Danielsson, VD för Nordr Sverige, betonar att efterfrågan fortfarande är stark och att utbudet i storstäderna är relativt begränsat. Han beskriver att bedömningen är att prisuppgången kommer att lägga sig under hösten, men att det kommer vara en bra marknad under vintern och våren.

Undersökningen utfördes av NoA Consulting på uppdrag av Nordr.

Läs mer