nordr

Slutsålt för Nordr i Haga

2022-09-06
Nu är den sista lägenheten såld i Haga Boulevard. Därmed är alla Nordrs bostäder, närmre 700 stycken, sålda i Hagastadens Stockholmsdel.

Hagastaden är en ny innerstadsdel där Stockholm och Solna möts. Området sträcker sig från Vasastan och Norra Stationsgatan in över Karolinska Universitetssjukhuset och området som gränsar till Solnavägen.

Sammanlagt ska 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser skapas i området, som ska stå helt färdigt 2030.

- Hagastaden är ett av Sveriges mest dynamiska och spännande utvecklingsområden. Här förverkligas en ambitiös vision om en upplevelserik och innovativ stadsdel där vi gläds åt att få vara med och sätta vår prägel, säger Biljana Pehrsson, VD för Nordr Sverige.

Nordr är en av de större aktörerna i området med ett åtagande om närmare 700 bostäder från kvarteren vid Norra Stationsgatan bort till Solnavägen.

Genom försäljningen i Haga Boulevard är projektets samtliga 243 enheter sålda. Första inflyttning sker i december 2022 och sedan sker etappvis inflyttning under 2023.

Försäljningen startade i inledningen av pandemin, då Nordr snabbt ställde om till digital försäljning, och slutförs i en tid då marknaden är tuffare. För mig visar det att den som vågar satsa och gör det rätt kan lyckas också när omvärlden är stökig.

Biljana Pehrsson, VD för Nordr Sverige.

I Hagastaden utvecklar Nordrs dotterbolag Folkhem ytterligare 238 bostäder i projektet Cederhusen, som uppförs ovanpå den väg- och tågtunnel som markerar kommungräns mellan Stockholm och Solna. Även här har försäljningen gått starkt.

- Det är ett unikt projekt, uppfört i massivträ och med stort fokus på kvalitet och gestaltning. Det har fått ett väldigt fint mottagande på marknaden och vi ser fortsatt stort intresse för de kvarvarande bostäderna, säger Annette Andersson, försäljnings- och marknadschef vid Nordr Sverige.

Interiör bild, Cederhusen i Hagastaden. Se mer via folkhem.seInteriör bild, Cederhusen i Hagastaden. Se mer via folkhem.se


I Solna utvecklar Nordr ytterligare 350 bostäder längs Solnavägen som ska binda samman innerstaden med Solna, hela vägen till Gamla Råsunda. Precis i början av den blivande stadsboulevarden växer Haga Palett fram – tre kvarter i rött, grönt och gult. Byggnation av den första etappen Haga Palett Terra pågår och den andra etappen startar under hösten 2022.


Haga Palett längs med Solnavägen, vägg i vägg med Hagastaden. Läs mer via hagapalett.seHaga Palett längs med Solnavägen, vägg i vägg med Hagastaden. Läs mer via hagapalett.se