nordr

Nytt område i centrala Lund

2021-06-21
Vi fortsätter att utveckla nya områden runt om i landet, och näst på tur är ett i centrala Lund. I den nya stadsdelen Västerbro ska ett tidigare industriområde bli till en levande blandstad.

---

Från industriområde till levande stadsdel

På platsen för nya Västerbro ligger idag ett industriområde där Tetra Laval är en av de största markägarna, och det är från dem vi har förvärvat projektets mark. Affären innebär startskottet för bostadsutvecklingen i den nya stadsdelen, samt gör även att vi får en aktiv och central roll i den fortsatta utvecklingen av Västerbro. Vårt nya område är 14 800 kvadratmeter stort och rymmer 175 byggrätter för flerbostadshus.

Västerbro kommer att bli en varierad stadsdel med olika typer av bostäder och verksamheter. Här blir Västra Esplanaden områdets nya huvudstråk med trivsam allékänsla. Gatan kommer att gå igenom hela området där de befintliga kolonierna och grönområdena kommer att bevaras och en ny park kommer ta plats. Det kommer även att finnas en idrottsanläggning och förskolor, och såklart bostadskvarter av olika slag.

Lund är en fantastiskt fin stad som expanderar genomtänkt, med stor efterfrågan på bostäder i centrala lägen.

Leif Danielsson, VD på Nordr Sverige

Håll utkik efter mer info längre fram

Längre fram i projektet kommer du att kunna läsa mer om de planerade bostäderna och anmäla ditt intresse.

Läs mer om våra pågående projekt i Lund.

Läs mer