nordr

Invigning av Sveakvarteren på Östermalm

2021-06-04
Sveakvarteren på Östermalm är äntligen klara – 15 år efter att projektet drog igång. Tisdag den 27 april hade vi en officiell invigning för att fira att det stora arbetet har gått i mål.

---

Med pompa och ståt

Under invigningsceremonin deltog representanter från projektets olika aktörer och Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) var den som officiellt invigde kvarteren. Med på plats var även musikanter från Kungliga Musikhögskolan – högskolans byggnad är även den en del av Sveakvarteren. Musikanterna framförde ett verk med koppling till den historiska platsen.

Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, beskriver Sveakvarteren som ett gott exempel på när ett bostadsprojekt har tagit hänsyn till platsens historia och Stockholms klassiska färgskala med hög fokus på kvalitet. Han poängterar att kvarteren lyfter hela stadsmiljön i området längs Valhallavägen och att lägenheterna ger en attraktiv boendemiljö.

Sveakvarteren började planeras 2005 och 2020 var alla delar i kvarteren färdiga. Baard Schumann, koncernchef för Nordr, understryker hur invigningsceremonin summerar över 15 år av utvecklingsarbete. Han utrycker en stolthet över kvarteren och beskriver att det är ett unikt projekt utifrån storleken och komplexiteten.


SVEA 1302 MikaelOlssonSVEA 1302 MikaelOlsson

Tre projekt – 500 bostäder

Sveakvarteren består av närmre 500 bostäder, två lounger, tre garage, restauranger, en tunnelbaneuppgång samt passager och utemiljöer, där bland ett torg och en lekpark ingår. Bostäderna finns fördelade i sammanlagt tre olika projekt – Artillerigården, Svea Torn samt det sammanbyggda projektet Svea Fanfar/Symfoni och Serenad. Projektets storlek gör det till ett av stadens största bygg- och utvecklingsprojekt i modern tid. Utvecklingen har skett tillsammans med Selvaag och Veidekke Entreprenad.

Joakim Larsson, Baard Schumann och Erik Westling.Joakim Larsson, Baard Schumann och Erik Westling.

Läs mer