nordr

Direktanvisning för 100 bostäder i Farsta i södra Stockholm

2022-08-26
Genom en direktanvisning har Nordr valts av Stockholms stad för en markanvisning om cirka 100 bostadsrätter i Farsta i Södra Stockholm. Markanvisningen ligger på Filipstadsbacken i Larsboda med gångavstånd till pendeltågs- och tunnelbanestationen Farsta Strand. Här kommer detaljplanearbete inleddas under hösten 2022.

Farsta är ett av fokusområdena i översiktsplanen för Stockholms stad och området ska utvecklas med bostäder, arbetsplatser, ökad handel samt idrott och kultur. Stadsdelen är viktig i utvecklingen av söderort där 2013 års Stockholmsförhandling och satsningar på t-banan möjliggör omfattande bostadskompletteringar.

Vi är glada över förtroendet att få vara med och utveckla Farsta vidare. Området passar väl in i vår markstrategi och i våra ambitioner att stärka närvaron i söderort.

Mårten Othérus, chef för affärsutveckling på Nordr.

Nordr kommer att ge området ett nytt erbjudande med moderna och klimatsmarta bostäder som kommer att Svanenmärkas. Detaljplanearbete inleds under hösten 2022 och projektet ingår i en större detaljplan.

-          Vi är mycket glada för denna markanvisning och vi ser fram emot att utveckla detaljplanen tillsammans med Stockholms stad och övriga byggherrar inom detaljplaneområdet, säger Charlotte Danielsson, affärsutvecklare på Nordr.

Vill du veta mer?

Håll utkik framöver. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft får bostäderna som ska byggas här i Farsta en egen projekthemsida där vi samlar alla nyheter, mer information och där det också kommer finnas möjlighet att anmäla sitt intresse.