nordr

Trygghetspaketet

När du köper en nyproducerad bostad av Nordr ingår ett helt trygghetspaket för dig som bostadsköpare. Det innefattar ett prisfallsskydd, avbokningsskydd och ett bokostnadsskydd.

Dessutom förstärktes trygghetspaketet under hösten 2022 med en räntegaranti som skyddar köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter. Detta gäller specifika projekt och går att läsa mer om nedan.

Räntegaranti 

Räntegarantin skyddar köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter. Med garantin garanterar Nordr att föreningen betalar en ränta på sitt lån på 3,25 procent och skyddar därigenom kunder från mycket av den räntehöjning som redan skett, och från framtida räntehöjningar under garantiperioden.


Prisfallsskydd

Om du som köpare, efter att du tillträtt din nya bostad drabbas av kritisk sjukdom vilket leder till att du väljer att sälja ditt nya boende, inom 6 månader efter inflyttning, ersätts du för en eventuell realisationsförlust, dock max 300 000 kr.


Avbokningsskydd

Om du som bostadsköpare, eller något av dina hemmaboende barn, under tiden från det att du skrivit på bindande avtal för din nya bostad fram till tillträdesdagen av en legitimerad läkare diagnostiseras med kritisk sjukdom eller avlider, och du eller dödsboet på grund av detta väljer att inte genomföra köpet så ersätter försäkringen upp till 300 000 kronor av de kostnader som du är skyldig att betala på grund av att du frånträder.


Bokostnadsskydd

Om du inte lyckats få ditt gamla boende sålt vid tillträde av din nya bostad, eller om du blir långvarigt sjukskriven ersätter Bokostnadsskyddet upp till 70 procent av dina räntekostnader för dina lån i bank eller bolåneinstitut i upp till 12 månader. Bokostnadsskyddet ersätter under samma tid även månadsavgiften till bostadsrättsföreningen.

Här kan du läsa mer om villkoren till trygghetspaketet

Hos oss är du trygg

Utöver trygghetspaketet omfattas du av fler garantier och försäkringar när du köper en bostad av Nordr. Exempelvis ingår det en försäkring som gör att du får tillbaka ditt inbetalda förskott om projektet mot förmodan inte blir av. Som medlem i en nybildad bostadsrättsförening omfattas du även av fem års entreprenadgaranti, räknad från godkänd slutbesiktning.