nordr

Nordr förstärker sitt trygghetspaket med räntegaranti

2022-10-18
Nu inför Nordr en räntegaranti för bostadsrättsföreningens lån som gäller i tre år från tillträde. Garantin skyddar köpare från att kommande räntehöjningar slår igenom i höjda månadsavgifter och syftar till att öka tydlighet och trygghet för de som köper en nyproducerad bostad. Brf Alléhusen omfattas av garantin.

Vi märker att det finns en oro hos många kring ökade kostnader till följd av hög inflation och stigande räntor. Det gäller inte minst oro för höjda månadsavgifter.

Därför har Nordr beslutat förstärka sitt trygghetspaket med en räntegaranti under tre år från tillträde. Garantin skyddar den som köper en ny bostad från att kommande räntehöjningar under perioden slår igenom i höjda månadsavgifter och syftar till att öka tydlighet och trygghet för de som köper en nyproducerad bostad.

I praktiken garanterar Nordr att föreningens ränta inte överstiger 3,25 procent i tre år från tillträde. Om den aktuella räntan är fyra procent betyder det att Nordr kompenserar föreningen för skillnaden från 3,25 procent, alltså 0,75 procent.

Nordr kommer att säkerställa att kompensationen kommer samtliga föreningsmedlemmar till del i form av begränsade avgiftshöjningar kopplade till räntehöjningar.

Nordr väljer att göra detta för att visa att vi förstår oron på marknaden, och för att visa att vi bryr oss. Dessutom hoppas vi att en fast räntenivå ska göra dig trygg när du köper en ny bostad.

Trygghetspaketet

Nordr har sedan tidigare ett omfattande trygghetspaket som innefattar ett prisfallsskydd, avbokningsskydd, bokostnadsskydd och tillträdesskydd.