nordr
Nordr
Bostäder

Nyproduktion ger ett bekvämt och energieffektivt boende

Att köpa nyproduktion innebär att du får ett mer hållbart och energieffektivt hem, med genomtänkta material, god inomhusmiljö och låga underhålls- och driftskostnader. Det är extra viktigt nu när energikostnaderna ökar. Utöver lyxen att vara den första som bor i ditt nya hem, har du fler fördelar med att bo i ett nybyggt hem.

När värme- och elanvändningen totalt sett blir låg, blir även boendekostnaden lägre, tack vare:

  • Nya vitvaror ger lägre elförbrukning vilket är till gagn för miljön samtidigt som de ger lägre boendekostnader.
  • Energisnåla vattenkranar skapar energieffektiva bostadshus.
  • Bra isolering genom en välisolerad klimatskärm med god täthet och minimala köldbryggor samt extra bra fönster.
  • God ventilation via frånluftsventilation med värmeåtervinning. Tilluftsdon i yttervägg.

Bekvämt och tryggt boende
Du bor bekvämt och enkelt i ett välplanerat, nytt boende med alla nödvändiga funktioner och utan renoveringsbehov. En nyproducerad bostad med moderna och noga genomtänkta lösningar ger dessutom ett säkert boende.