nordr
Nordr
Bostäder

Granskning detaljplan

2022-04-08
Här kommer ett glädjande och efterlängtat besked! Ett stort steg mot genomförande av första detaljplanen inom Forsåker togs igår då Kommunstyrelsen fattade beslut om granskning. Detaljplanen kommer skickas ut på granskning 7-april-15 maj och ställs ut i Stadsbiblioteket och stadshuset.