nordr
Nordr
Bostäder

Över 80% föredrar festlokal

2021-11-05
För några veckor sedan skickade vi ut en fråga till de som anmält intresse (VIP-kunder) där de fick välja mellan olika alternativ gällande gemensamhetslokalen. Tack för alla svar! Här kommer resultatet samt lite tips om vad som finns i närområdet!

Vi frågade de som redan anmält sig som VIP-kund om hur de helst vill använda gemensamhetslokalen med tillhörande takterrass. Över 80% svarade att de ville nyttja den som festlokal som du kan boka för festligheter och större middagar med många gäster. Med detta utfall kommer vi ny påbörja arbetet med att utforma lokalen för ändamålet. 

Illustrationen är den skiss som arkitekterna kommer att utgå ifrån.
Många andra förslag kom in, bland annat att lokalen skulle kunna nyttjas som co-working på dagen eller kanske som en plats för att hålla föreläsningar och event. Genom samutnyttja utrymmen till flera syften får vi ett mer hållbart sätt att leva på då vi kan maximera användningen av de resurser vi har.

I fritextsvaren föreslog många VIP-kunder möjlighet att ha övernattande gäster. I Bromma Canvas finns det faktiskt en gästlägenhet inritad, mer information kommer inför säljstarten.

Gym & övernattningslägenhet

I fritextsvaren föreslog många både gym och möjlighet att ha övernattande gäster. I Bromma Canvas finns det faktiskt en gästlägenhet inritad redan som inte är denna ovan, mer information kommer inför säljstarten.

Angående gym så är det en utmaning gällande ljus och vibrationer att ha det högt uppe i huset. Idag finns det ett gym rakt över gatan från Bromma Canvas som vi hoppas kommer kännas tillräckligt nära!