nordr
Nordr
Bolig

Nordr solgte boliger for 2,1 milliarder i første kvartal

2022-04-05
Nordr solgte boliger for 2,1 milliarder (1,4 milliarder netto) i løpet av første kvartal 2022. Den norske virksomheten sto for 1 460 millioner (980 millioner netto) og den svenske for 610 millioner (410 millioner netto).

Nordr solgte 354 boliger (237 netto) i årets første kvartal, hvorav 246 i Norge (159 netto) og 108 i Sverige (78 netto).

- Vi ser tilbake på en meget god innledning på boligsalgsåret, med en sterk etterspørsel og det til høye prisnivåer, tross et urolig verdensbilde. Vi tilbyr prosjekter med en kvalitet og beliggenhet som kundene etterspør, og har sterkt fokus på det å gjøre det enkelt å kjøpe en nybolig fra Nordr. Vår posisjon som langsiktig og pålitelig aktør med store prosjekter i de store byene, gjør også sitt til at Nordr blir et tryggere valg for boligkjøperne, sier Pål Aglen, konstituert konsernsjef i Nordr.

Nordr utvikler boliger i syv av de største byene i Skandinavia – Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger i Norge, og Stockholm, Göteborg og Malmö i Sverige.


- Vi ser fortsatt stigende priser og sterk etterspørsel i Norge, særlig i Oslo, Trondheim og Bergen. I Norge har vi store, klargjorte prosjekter og flere suksessfulle salgsstarter av nye prosjekt i dette kvartalet. I Sverige ligger salgsstarter av nye prosjekter nå utover våren og vi opplever sterk interesse for våre kommende prosjekter. Det, i kombinasjon med et bra tilsig av reservasjoner og nye interessenter, gjør at vi regner med sterkt salgsresultat også i andre kvartal, sier Pål Aglen.

Antallet boliger i produksjon er nå 2 988 boliger mot 2 619 i første kvartal 2021. Nordrs andel er 2 471 boliger. Nordr igangsatte bygging av 53 (27) boliger i første kvartal 2022. Salgsgraden for boliger i produksjon er 91%.

Boligsalgstallene for Nordr per første kvartal 2022:

Første kvartal 2022 (2021)      Brutto1            Netto2

Norge                                             246 (116)       159 (68)

Sverige                                           108 (271)        78 (263)

Totalt                                              354 (387)      237 (330)

Antall

  1. Antall solgte inklusive felleseide prosjekter
  2. Nordrs andel av salg solgte inklusive felleseide prosjekter

For ytterligere informasjon kontakt:

Kst. konsernsjef Pål Aglen, +47 993 89 224, pal.aglen@nordr.com

Kommunikasjonsdirektør Jonas Engelblom, +46 70 22 29 223, jonas.engelblom@nordr.com

Fakta om Nordr: Nordr har totalt 16 500 leiligheter under utvikling i Norge og Sverige. I alt jobber det 200 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Nordr eies av et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige.