nordr

Er du Nordr sin nye Bærekraftsansvarlig ?


 

Konsern

---

Nordr søker: Bærekraftsansvarlig


Stillingstittel: Bærekraftsansvarlig
Sted: Fornebu/ Oslo
Frist: Snarest

Nordr er en av Nordens ledende eiendomsutvikler. Vi er opptatt av bærekraftig boligutvikling, med fokus på kundenes behov. Når vi rekrutterer ønsker vi å få med oss de beste på laget; noen som har lyst til å forme fremtiden med oss. 

Bærekraft er en del av kjernen i vår strategi og et viktig premiss i våre prosjekter. Stillingen har ledelsesansvaret for bærekraft i konsernet, og du vil jobbe med våre organisasjoner i både Norge og Sverige.

Stillingen vil ha ansvaret for å utforme og implementere bærekraftstrategier som er i tråd med selskapets mål og du vil rapportere direkte til vår Konsernsjef.

Vi ser etter en leder som kan drive dette arbeidet med en klar visjon og sterkt engasjement. Den ideelle kandidaten har erfaring fra lignende roller, fortrinnsvis i selskaper hvor det stilles høye krav til rapportering og transparens innen bærekraft og ESG-rapportering. Ditt lederskap vil være avgjørende for å integrere bærekraftige praksiser i alle ledd av organisasjonen. Du må balansere det strategiske med det operative, og ha evnen til å se muligheter for Nordr og våre prosjekter i det grønne skiftet. Vi ønsker at du er med på å utvikle og implementere bærekraftstrategier i samarbeid med våre fagmiljøer og ser på hvilke bærekrafts tiltak som vil gjøre Nordr mer konkurransedyktig. Du vil ha ansvar for å utvikle og rapportere på Nordr sitt arbeid med bærekraft og ESG.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at Nordr etterlever gjeldende lovkrav og rapporteringskrav knyttet til bærekraft
 • Identifisere, utforme og lede prosjekter og bærekraftsinitiativer
 • Gi råd og støtte de ulike avdelingene i selskapet i deres daglige bærekrafts arbeid herunder kompetanseutvikling
 • Utarbeide årlig bærekraftsrapport i henhold til EUs bærekraftsdirektiv (CSRD)
 • Rapportere på og følge opp selskapets KPIer knyttet til bærekraft, samt iverksette eventuelle tiltak
 • Være vårt ansikt utad og kontaktpunkt for alle henvendelser knyttet til bærekraft


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning min. på bachelor nivå innen økonomi eller revisjon
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring relatert til bærekraft
 • Kjennskap til relevante standarder og lovkrav innenfor bærekraft: ISO14001 og miljøledelse, dobbel vesentlighetsanalyse, CSRD, CSDDD, klimaregnskap etc.
 • Gode kommunikasjonsevner, flytende norsk og engelsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Engasjert og energisk tilnærming til arbeidet
 • Solid gjennomføringsevne og struktur i hverdagen
 • Gode samarbeidsevner og trives godt i samhandling med andre
 • Evne å balansere de strategiske oppgavene med en operativ hverdag


Noe reisevirksomhet må påregnes. 

Høres dette interessant ut så hører vi gjerne fra deg! Send søknad med CV til karriere@nordr.com innen 06.08.24.

Ved spørsmål kan du kontakte Konserndirektør HR Annett Gradert Henriksen, mobil 90 86 18 85.

Alle henvendelser behandles konfidensielt. 

Om arbeidsgiveren

Vi er Nordr – En av Skandinavias største eiendomsutviklere

Vi har totalt 14.600 leiligheter under utvikling og det jobber i alt 120 ansatte i selskapet i Norge og Sverige. Eiere av Nordr er et konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA og Union Real Estate Fund III Holding AS. Selskapet har kontor i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i Norge og i Stockholm, Gøteborg og Malmø i Sverige.