nordr
Nordr
Bolig

Leilegheiter markert med "kan kjøpast" under "P-plasser" får tilbod om kjøp av parkering til kr. 350.000,-.  Resterande leilegheiter vil få molegheit til å kjøpa parkeringslass i flåtesystem under bygg C til kr. 250.000,- Her gjelde fyrstemann til mølla prinsippet. 

10% av kjøpesum betalast ved underskriving av kontrakt, restrerande i forkant av overtaking av leilegheit.

Tilbake til oversikt